sobota, 29 lipca 2017

Best S.A.

Seria: L1
ISIN: PLBEST000168
Rynek: GPW RR


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przed 1 stycznia 2019 r.,
 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, osiągniętego narastająco od 1 stycznia 2018 r.,
 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • wskaźnik liczony w następujący sposób: (pełne zadłużenie finansowe netto - nadwyżka inwestycji) / pełna EBIDTA gotówkowa, przekroczy poziom 400 proc. przez dwa kwartały z rzędu.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.33%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO28 2152 821 500 zł4.7%1.54%2016-12-31
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał20 0002 000 000 zł3.33%0.41%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus47 0664 706 600 zł7.84%0.76%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny2 000200 000 zł0.33%0.32%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany5 000500 000 zł0.83%0.51%2016-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału60 0006 000 000 zł10%0.31%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny50 0005 000 000 zł8.33%1.87%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus20 0002 000 000 zł3.33%0.79%2016-12-31
SUMA:232 28123 228 100 zł38,71%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-28
 • 2015-11-28
 • 2016-02-28
 • 2016-05-28
 • 2016-08-28
 • 2016-11-28
 • 2017-02-28
 • 2017-05-28
 • 2017-08-28
 • 2017-11-28
 • 2018-02-28
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28
 • 2020-02-28
 • 2020-05-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-20
 • 2016-02-19
 • 2016-05-20
 • 2016-08-19
 • 2016-11-18
 • 2017-02-20
 • 2017-05-19
 • 2017-08-18
 • 2017-11-20
 • 2018-02-20
 • 2018-05-18
 • 2018-08-20
 • 2018-11-20
 • 2019-02-20
 • 2019-05-20
 • 2019-08-20
 • 2019-11-20
 • 2020-02-20
 • 2020-05-20
 • 2020-08-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-28
 • 2016-02-28
 • 2016-05-28
 • 2016-08-28
 • 2016-11-28
 • 2017-02-28
 • 2017-05-28
 • 2017-08-28
 • 2017-11-28
 • 2018-02-28
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28
 • 2020-02-28
 • 2020-05-28
 • 2020-08-28

Dzień wykupu

 • 2020-08-28

Emisje