niedziela, 27 września 2020

Best S.A.

Seria: T1
ISIN: PLBEST000291
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in.:

 • jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0922
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 55 776 300 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.63%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-11-16
 • 2018-03-14
 • 2018-06-14
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-14
 • 2019-06-14
 • 2019-09-14
 • 2019-12-14
 • 2020-03-14
 • 2020-06-14
 • 2020-09-14
 • 2020-12-14
 • 2021-03-14
 • 2021-06-14
 • 2021-09-14
 • 2021-12-14
 • 2022-03-14
 • 2022-06-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-06
 • 2018-06-06
 • 2018-09-06
 • 2018-12-06
 • 2019-03-06
 • 2019-06-06
 • 2019-09-06
 • 2019-12-06
 • 2020-03-06
 • 2020-06-05
 • 2020-09-04
 • 2020-12-04
 • 2021-03-05
 • 2021-06-04
 • 2021-09-06
 • 2021-12-06
 • 2022-03-04
 • 2022-06-06
 • 2022-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-14
 • 2018-06-14
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-14
 • 2019-06-14
 • 2019-09-14
 • 2019-12-14
 • 2020-03-14
 • 2020-06-14
 • 2020-09-14
 • 2020-12-14
 • 2021-03-14
 • 2021-06-14
 • 2021-09-14
 • 2021-12-14
 • 2022-03-14
 • 2022-06-14
 • 2022-09-14

Dzień wykupu

 • 2022-09-14

Emisje