wtorek, 19 czerwca 2018

Best S.A.

Seria: K2
ISIN: PLBEST000135
Rynek: GPW RR


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
GAMMA Alfa SFIO40 0004 000 000 zł8%0.24%2017-12-31
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO70870 800 zł0.14%0.03%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji4 446444 600 zł0.89%0.16%2017-12-31
SUMA:45 1544 515 400 zł9,03%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-30
 • 2015-04-30
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30
 • 2018-04-30
 • 2018-07-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-22
 • 2015-04-22
 • 2015-07-22
 • 2015-10-22
 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-22
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-30
 • 2015-04-30
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30
 • 2018-04-30
 • 2018-07-30
 • 2018-10-30

Dzień wykupu

 • 2018-10-30

Emisje