środa, 29 maja 2024

BST1226

Emitent: Best S.A.
Seria: Z1
ISIN: PLBEST000341
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 13 528 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.35%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-z1.pdf

Ważne informacje

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.


Obligacje BST1226 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-12-20
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-20
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-20
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20
 • 2025-09-20
 • 2025-12-20
 • 2026-03-20
 • 2026-06-20
 • 2026-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-03-10
 • 2023-06-12
 • 2023-09-12
 • 2023-12-12
 • 2024-03-12
 • 2024-06-12
 • 2024-09-12
 • 2024-12-12
 • 2025-03-12
 • 2025-06-11
 • 2025-09-12
 • 2025-12-12
 • 2026-03-12
 • 2026-06-12
 • 2026-09-11
 • 2026-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-20
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-20
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20
 • 2025-09-20
 • 2025-12-20
 • 2026-03-20
 • 2026-06-20
 • 2026-09-20
 • 2026-12-20

Dzień wykupu

 • 2026-12-20