środa, 20 czerwca 2018

Best S.A.

Seria: L2
ISIN: PLBEST000192
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o łącznej wartości wynoszącej 300 mln zł.


Obligatariusze mają prtawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BSTL320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-19
 • 2016-06-04
 • 2016-09-04
 • 2016-12-04
 • 2017-03-04
 • 2017-06-04
 • 2017-09-04
 • 2017-12-04
 • 2018-03-04
 • 2018-06-04
 • 2018-09-04
 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-05-27
 • 2016-08-26
 • 2016-11-25
 • 2017-02-24
 • 2017-05-26
 • 2017-08-25
 • 2017-11-24
 • 2018-02-23
 • 2018-05-25
 • 2018-08-27
 • 2018-11-26
 • 2019-02-22
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-26
 • 2020-02-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-04
 • 2016-09-04
 • 2016-12-04
 • 2017-03-04
 • 2017-06-04
 • 2017-09-04
 • 2017-12-04
 • 2018-03-04
 • 2018-06-04
 • 2018-09-04
 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04
 • 2020-03-04

Dzień wykupu

 • 2020-03-04

Emisje