wtorek, 20 kwietnia 2021

BVT S.A.

Seria: C
ISIN: PLBVTSA00020
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są zabezpieczone dwoma hipotekami, zastawem rejestrowym i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent spóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu obligacji serii C,
 • emitent spóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu jakiejkolwiek innej serii swoich obligacji o co najmniej 5 dni roboczych,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2017 r. lub 2018 r. zgodnie z rocznym zbadanym sprawozdaniem finansowym będzie wyższy niż 4,0x,

Emitent: BVT S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BVT0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 1 100 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 7.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-20
 • 2017-07-20
 • 2017-10-20
 • 2018-01-20
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-20
 • 2019-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-07-12
 • 2017-10-12
 • 2018-01-12
 • 2018-04-12
 • 2018-07-12
 • 2018-10-12
 • 2019-01-11
 • 2019-04-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-20
 • 2017-10-20
 • 2018-01-20
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-20
 • 2019-01-20
 • 2019-04-20

Dzień wykupu

 • 2019-04-20

Emisje