wtorek, 20 kwietnia 2021

BVT S.A.

Seria: E
ISIN: PLBVTSA00046
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze praw do wierzytelności o wartości ok. 4,17 mln zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 3 zł na każdą obligację wykupywaną obligację, czyli 0,3 proc. ich wartości nominalnej.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 30 proc. zysku netto.

Emitent: BVT S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BVT0620
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 1 230 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 7.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-20
 • 2018-03-20
 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-20
 • 2019-03-20
 • 2019-06-20
 • 2019-09-20
 • 2019-12-20
 • 2020-03-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-12
 • 2018-06-12
 • 2018-09-12
 • 2018-12-12
 • 2019-03-12
 • 2019-06-12
 • 2019-09-12
 • 2019-12-12
 • 2020-03-12
 • 2020-06-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-20
 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-20
 • 2019-03-20
 • 2019-06-20
 • 2019-09-20
 • 2019-12-20
 • 2020-03-20
 • 2020-06-20

Dzień wykupu

 • 2020-06-20

Emisje