wtorek, 10 grudnia 2019

Capital Park S.A.

Seria: M
ISIN: PLCPPRK00151
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II i III okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 125 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.10%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania1 400595 000 zł0.93%0.05%2019-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji11 3184 810 150 zł7.48%0.26%2019-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych20 0008 500 000 zł13.22%0.59%2019-06-30
Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny5 0002 125 000 zł3.3%0.09%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy3 0001 275 000 zł1.98%0.03%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony2 000850 000 zł1.32%0.1%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus11 0004 675 000 zł7.27%0.16%2019-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (d. Oszczędnościowy Plus)500212 500 zł0.33%0.14%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Spokojna Inwestycja (d. Oszczędnościowy)900382 500 zł0.59%0.46%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Dłużny Uniwersalny7 0002 975 000 zł4.63%1.14%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji1 600680 000 zł1.06%0.24%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny10042 500 zł0.07%0.76%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu4 0001 700 000 zł2.64%0.56%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus8 0003 400 000 zł5.29%0.15%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny7 0002 975 000 zł4.63%0.06%2019-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO5 0002 125 000 zł3.3%0.23%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania1 000425 000 zł0.66%0.7%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22 000850 000 zł1.32%0.12%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus3 0001 275 000 zł1.98%0.41%2019-06-30
Santander FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych18 0007 650 000 zł11.9%0.3%2019-06-30
Santander Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych25 00010 625 000 zł16.52%0.29%2019-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału1 200510 000 zł0.79%0.15%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania700297 500 zł0.46%0.09%2019-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Konserwatywny1 400595 000 zł0.93%0.38%2019-06-30
SUMA:140 11859 550 150 zł92,60%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-21

Dzień wykupu

 • 2020-12-21

Emisje