poniedziałek, 06 lipca 2020

Capital Park S.A.

Seria: M
ISIN: PLCPPRK00151
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II i III okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 13 693 200 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-21

Dzień wykupu

 • 2020-12-21

Emisje