wtorek, 25 czerwca 2019

Capital Park S.A.

Seria: M
ISIN: PLCPPRK00151
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II i III okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 125 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.10%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania1 400602 000 zł0.93%0.06%2018-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (d. Lokacyjny Plus)11 3184 866 740 zł7.48%0.3%2018-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych20 0008 600 000 zł13.22%0.54%2018-12-31
Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny (d. Depozytowy)5 0002 150 000 zł3.31%0.12%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)3 0001 290 000 zł1.98%0.03%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony2 000860 000 zł1.32%0.1%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny Plus (d. Pieniężny Plus)11 0004 730 000 zł7.27%0.23%2018-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Plus (d. Płynnościowy)500215 000 zł0.33%0.13%2018-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)900387 000 zł0.6%0.38%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Dłużny Uniwersalny (d. Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy)7 0003 010 000 zł4.63%1.02%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji1 000430 000 zł0.66%0.16%2018-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny10043 000 zł0.07%0.64%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu4 0001 720 000 zł2.64%0.54%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus8 0003 440 000 zł5.29%0.14%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny (d. Pieniężny)7 0003 010 000 zł4.63%0.06%2018-12-31
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO5 0002 150 000 zł3.31%0.25%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania1 000430 000 zł0.66%0.65%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22 000860 000 zł1.32%0.16%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus (d. Obligacji Globalnych)3 0001 290 000 zł1.98%0.33%2018-12-31
Santander FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych18 0007 740 000 zł11.9%0.32%2018-12-31
Santander Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych25 00010 750 000 zł16.53%0.35%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania700301 000 zł0.46%0.09%2018-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return1 800774 000 zł1.19%1.51%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)1 400602 000 zł0.93%0.2%2018-12-31
SUMA:140 11860 250 740 zł92,64%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-21

Dzień wykupu

 • 2020-12-21

Emisje