czwartek, 13 czerwca 2024

CVH1224

Emitent: Cavatina Holding S.A.
Seria: E1
ISIN: PLCVTNH00024
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 13 202 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6.5%
Oprocentowanie bieżące: 12.31%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cavatina-seria-e1.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie przez Cavatina Sp. z o.o. (dalej Poręczyciel) do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji oraz oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. w w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • brak premii w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto Poręczyciela na poziomie skonsolidowanym będzie wyższy niż 0,6x,
 • Poręczyciel wypłaci dywidendę, której wartość jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy przekroczy 20 mln zł.

Obligacje CVH1224 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-22
 • 2021-12-22
 • 2022-06-22
 • 2022-12-22
 • 2023-06-22
 • 2023-12-22
 • 2024-06-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-12-15
 • 2022-06-14
 • 2022-12-15
 • 2023-06-15
 • 2023-12-15
 • 2024-06-17
 • 2024-12-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-12-22
 • 2022-06-22
 • 2022-12-22
 • 2023-06-22
 • 2023-12-22
 • 2024-06-22
 • 2024-12-22

Dzień wykupu

 • 2024-12-22