piątek, 29 maja 2020

Dekpol S.A.

Seria: G
ISIN: PLDEKPL00073
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Wysokość marży odsetkowej może ulec zmianie. Jej ostateczna wysokość będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zadłużenia do EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych według poniższej tabeli:

Siatka

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec II, III, IV, V i VI okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • na koniec VI okresu odsetkowego premia nie jest przewidziana.

Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się też do amortyzacji 25 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji na koniec VI okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,3x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 4,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Dekpol S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DEK0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 76 880 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.45%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.14%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-08
 • 2018-05-08
 • 2018-11-08
 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-04-26
 • 2018-10-30
 • 2019-04-26
 • 2019-10-30
 • 2020-04-29
 • 2020-10-30
 • 2021-02-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-08
 • 2018-11-08
 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08
 • 2021-03-08

Dzień wykupu

 • 2021-03-08

Emisje