piątek, 09 grudnia 2022

DEK1023

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: I
ISIN: PLDEKPL00099
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 12.55%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-i.pdf
dekpol-seria-i-zmienione.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na nieruchomości gruntowej w warszawie, którą wyceniono na 73,2 mln zł (214,2 mln zł po zrealizowaniu projektu – budynku hotelowego).

Wysokość marży odsetkowej może ulec zmianie. Jej ostateczna wysokość będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zadłużenia do EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych według poniższej tabeli:

Siatka

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 28 kwietnia 2021 r.,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 28 października 2021 r.,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 28 kwietnia2022 r.,
 • 0,254 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 28 października 2022 r.,
 • w przypadku wykupu 28 kwietnia 2023 r. premii nie będzie.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,1x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 4,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje DEK1023 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-11-05
 • 2021-04-28
 • 2021-10-28
 • 2022-04-28
 • 2022-10-28
 • 2023-04-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-04-21
 • 2021-10-21
 • 2022-04-21
 • 2022-10-21
 • 2023-04-21
 • 2023-10-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-04-28
 • 2021-10-28
 • 2022-04-28
 • 2022-10-28
 • 2023-04-28
 • 2023-10-28

Dzień wykupu

 • 2023-10-28