środa, 02 grudnia 2020

Dino Polska S.A.

Seria: 1/2017
ISIN: PLDINPL00029
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie majątkowe do kwoty równej 150 proc. ich wartości nominalnej.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po dwóch latach od dnia emisji, t. 13 października 2019 roku.

Jeśli wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy w sytuacji, gdy wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekracza 3,0x,
 • emitent wykaże stratę netto w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

 

Emitent: Dino Polska S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BBB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DNP1020
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 80 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 1.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-13
 • 2018-01-13
 • 2018-04-13
 • 2018-07-13
 • 2018-10-13
 • 2019-01-13
 • 2019-04-13
 • 2019-07-13
 • 2019-10-13
 • 2020-01-13
 • 2020-04-13
 • 2020-07-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-05
 • 2018-04-05
 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-04
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-04
 • 2020-01-02
 • 2020-04-03
 • 2020-07-03
 • 2020-10-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-13
 • 2018-04-13
 • 2018-07-13
 • 2018-10-13
 • 2019-01-13
 • 2019-04-13
 • 2019-07-13
 • 2019-10-13
 • 2020-01-13
 • 2020-04-13
 • 2020-07-13
 • 2020-10-13

Dzień wykupu

 • 2020-10-13

Emisje