czwartek, 13 czerwca 2024

EC11024

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: 1P/2021
ISIN: PLO017000053
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 171 887 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: 5%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-1p-2021.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupienia wszystkich obligacji w dowolnym dniu roboczym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik całkowitego zadłużenia netto do łącznej skorygowanej wartości aktywów emitenta będzie wyższy lub równy 0,65x.

Obligacje EC11024 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-04-22
 • 2021-10-22
 • 2022-04-22
 • 2022-10-22
 • 2023-04-22
 • 2023-10-22
 • 2024-04-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-10-14
 • 2022-04-14
 • 2022-10-14
 • 2023-04-14
 • 2023-10-13
 • 2024-04-12
 • 2024-10-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-10-22
 • 2022-04-22
 • 2022-10-22
 • 2023-04-22
 • 2023-10-22
 • 2024-04-22
 • 2024-10-22

Dzień wykupu

 • 2024-10-22