czwartek, 13 czerwca 2024

ECH0125

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: K
ISIN: PLECHPS00324
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.82%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-k.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 10 stycznia i 10 lipca 2023 r.,
 • 0,25 proc. - 10 stycznia i 10 lipca 2024 r.

Obligacje ECH0125 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-01-10
 • 2022-07-10
 • 2023-01-10
 • 2023-07-10
 • 2024-01-10
 • 2024-07-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-07-01
 • 2022-12-30
 • 2023-06-30
 • 2024-01-02
 • 2024-07-02
 • 2024-12-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-07-10
 • 2023-01-10
 • 2023-07-10
 • 2024-01-10
 • 2024-07-10
 • 2025-01-10

Dzień wykupu

 • 2025-01-10