poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Echo Investment S.A.

Seria: 1/2014
ISIN: PLECHPS00134
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym w Polsce akcji lub obligacji emitenta,
 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów emitenta przekroczy 70 proc.

Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECH0219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-19
 • 2015-02-19
 • 2015-08-19
 • 2016-02-19
 • 2016-08-19
 • 2017-02-20
 • 2017-08-18
 • 2018-02-19
 • 2018-08-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-08-08
 • 2015-02-11
 • 2015-08-11
 • 2016-02-11
 • 2016-08-10
 • 2017-02-10
 • 2017-08-09
 • 2018-02-09
 • 2018-08-09
 • 2019-02-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-19
 • 2015-02-19
 • 2015-08-19
 • 2016-02-19
 • 2016-08-19
 • 2017-02-20
 • 2017-08-18
 • 2018-02-19
 • 2018-08-20
 • 2019-02-19

Dzień wykupu

 • 2019-02-19

Emisje