środa, 07 grudnia 2022

ECH0226

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: L
ISIN: PLECHPS00332
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 11.3%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-l.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 22 lutego i 22 sierpnia 2024 r.,
 • 0,25 proc. - 22 lutego i 22 sierpnia 2025 r.

Obligacje ECH0226 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-02-22
 • 2022-08-22
 • 2023-02-22
 • 2023-08-22
 • 2024-02-22
 • 2024-08-22
 • 2025-02-22
 • 2025-08-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-08-11
 • 2023-02-14
 • 2023-08-11
 • 2024-02-14
 • 2024-08-13
 • 2025-02-14
 • 2025-08-13
 • 2026-02-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-08-22
 • 2023-02-22
 • 2023-08-22
 • 2024-02-22
 • 2024-08-22
 • 2025-02-22
 • 2025-08-22
 • 2026-02-22

Dzień wykupu

 • 2026-02-22