niedziela, 25 lutego 2024

ECH0325

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: 1/2021
ISIN: PLO017000046
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 195 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.45%
Oprocentowanie bieżące: 10.15%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-1-2021.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupienia wszystkich obligacji w dniach wypłaty odsetek przypadających:

 • 17 marca 2023 r.,
 • 17 września 2023 r.,
 • 17 marca 2024 r.,
 • 17 września 2024 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik całkowitego zadłużenia netto do łącznej skorygowanej wartości aktywów emitenta będzie wyższy lub równy 0,65x.

Obligacje ECH0325 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-17
 • 2021-09-17
 • 2022-03-17
 • 2022-09-17
 • 2023-03-17
 • 2023-09-17
 • 2024-03-17
 • 2024-09-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-09
 • 2022-03-09
 • 2022-09-09
 • 2023-03-09
 • 2023-09-08
 • 2024-03-08
 • 2024-09-09
 • 2025-03-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-17
 • 2022-03-17
 • 2022-09-17
 • 2023-03-17
 • 2023-09-17
 • 2024-03-17
 • 2024-09-17
 • 2025-03-17

Dzień wykupu

 • 2025-03-17