sobota, 09 grudnia 2023

ECH0426

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: M
ISIN: PLECHPS00340
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.57%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-m.pdf

Ważne informacje

Obligacje są wyemitowano w ramach programu o wartości do 300 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. - 27 października 2024 r. i 27 kwietnia 2025 r.,
 • 0,25 proc. - 27 października 2025 r. i 27 kwietnia 2026 r.

Obligacje ECH0426 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-04-27
 • 2022-10-27
 • 2023-04-27
 • 2023-10-27
 • 2024-04-27
 • 2024-10-27
 • 2025-04-27
 • 2025-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-10-19
 • 2023-04-19
 • 2023-10-19
 • 2024-04-19
 • 2024-10-18
 • 2025-04-17
 • 2025-10-17
 • 2026-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-10-27
 • 2023-04-27
 • 2023-10-27
 • 2024-04-27
 • 2024-10-27
 • 2025-04-27
 • 2025-10-27
 • 2026-04-27

Dzień wykupu

 • 2026-04-27