czwartek, 26 kwietnia 2018

Echo Investment S.A.

Seria: 2/2014
ISIN: PLECHPS00159
Rynek: BS ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • całkowite zadłużenie finansowe netto emitenta do łącznej wartości jego aktywów przekroczy poziom 70 proc.,
 • akcje emitenta przestaną być notowane na rynku regulowanym w Polsce,
 • obligacje zostaną wykluczone z notowań na ASO Catalyst.

Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECH0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 70 500 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.41%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-14
 • 2015-05-15
 • 2015-11-16
 • 2016-05-16
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-05
 • 2015-05-07
 • 2015-11-05
 • 2016-05-06
 • 2016-11-04
 • 2017-05-05
 • 2017-11-07
 • 2018-05-07
 • 2018-11-07
 • 2019-05-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-14
 • 2015-05-15
 • 2015-11-16
 • 2016-05-16
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15

Dzień wykupu

 • 2019-05-15

Emisje