piątek, 04 grudnia 2020

Echo Investment S.A.

Seria: H
ISIN: PLECHPS00266
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.


Obligatariusze moglą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECH0522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.05%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-04-25
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22
 • 2019-11-22
 • 2020-05-22
 • 2020-11-22
 • 2021-05-22
 • 2021-11-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-11-14
 • 2019-05-14
 • 2019-11-14
 • 2020-05-14
 • 2020-11-13
 • 2021-05-14
 • 2021-11-12
 • 2022-05-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-11-22
 • 2019-05-22
 • 2019-11-22
 • 2020-05-22
 • 2020-11-22
 • 2021-05-22
 • 2021-11-22
 • 2022-05-22

Dzień wykupu

 • 2022-05-22

Emisje