czwartek, 30 marca 2023

ECH0524

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: 1/2020
ISIN: PLO017000012
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.99%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-1-2020.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupienia wszystkich obligacji w dniach wypłaty odsetek przypadających:

 • 2 czerwca 2022 r.,
 • 2 grudnia 2022 r.,
 • 2 czerwca 2023 r.,
 • 2 grudnia 2023 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik całkowitego zadłużenia netto do łącznej skorygowanej wartości aktywów emitenta będzie wyższy lub równy 0,65x.

Obligacje ECH0524 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-06-02
 • 2020-12-02
 • 2021-06-02
 • 2021-12-02
 • 2022-06-02
 • 2022-12-02
 • 2023-06-02
 • 2023-12-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-11-24
 • 2021-05-25
 • 2021-11-24
 • 2022-05-25
 • 2022-11-24
 • 2023-05-25
 • 2023-11-24
 • 2024-05-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-12-02
 • 2021-06-02
 • 2021-12-02
 • 2022-06-02
 • 2022-12-02
 • 2023-06-02
 • 2023-12-02
 • 2024-05-31

Dzień wykupu

 • 2024-05-31