czwartek, 26 kwietnia 2018

Echo Investment S.A.

Seria: 3/2013
ISIN: PLECHPS00126
Rynek: BS ASO


Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECH0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-06-19
 • 2013-12-19
 • 2014-06-19
 • 2014-12-19
 • 2015-06-19
 • 2015-12-18
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-19
 • 2017-12-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-12-11
 • 2014-06-11
 • 2014-12-11
 • 2015-06-11
 • 2015-12-10
 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-08
 • 2017-12-11
 • 2018-06-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-12-19
 • 2014-06-19
 • 2014-12-19
 • 2015-06-19
 • 2015-12-18
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-19
 • 2017-12-19
 • 2018-06-19

Dzień wykupu

 • 2018-06-19

Emisje