poniedziałek, 06 grudnia 2021

ECH1022

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: F
ISIN: PLECHPS00233
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.9%
Oprocentowanie bieżące: 3.24%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-f.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Obligacje ECH1022 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-09-20
 • 2018-04-11
 • 2018-10-11
 • 2019-04-11
 • 2019-10-11
 • 2020-04-11
 • 2020-10-11
 • 2021-04-11
 • 2021-10-11
 • 2022-04-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-04-04
 • 2018-10-04
 • 2019-04-04
 • 2019-10-04
 • 2020-04-06
 • 2020-10-05
 • 2021-04-02
 • 2021-10-04
 • 2022-04-04
 • 2022-10-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-04-11
 • 2018-10-11
 • 2019-04-11
 • 2019-10-11
 • 2020-04-11
 • 2020-10-11
 • 2021-04-11
 • 2021-10-11
 • 2022-04-11
 • 2022-10-11

Dzień wykupu

 • 2022-10-11