wtorek, 24 maja 2022

ECH1024

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: 1E/2020
ISIN: PLECHPS00316
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 4.50%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-1e-2020.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupienia wszystkich obligacji w dniach wypłaty odsetek przypadających:

 • 23 października 2023 r. (premia 1 proc.),
 • 23 kwietnia 2024 r. (premia 0,5 proc.).

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik całkowitego zadłużenia netto do łącznej skorygowanej wartości aktywów emitenta będzie wyższy lub równy 0,65x.

Obligacje ECH1024 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-23
 • 2021-04-23
 • 2021-10-23
 • 2022-04-23
 • 2022-10-23
 • 2023-04-23
 • 2023-10-23
 • 2024-04-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-04-15
 • 2021-10-15
 • 2022-04-14
 • 2022-10-14
 • 2023-04-14
 • 2023-10-13
 • 2024-04-15
 • 2024-10-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-04-23
 • 2021-10-23
 • 2022-04-23
 • 2022-10-23
 • 2023-04-23
 • 2023-10-23
 • 2024-04-23
 • 2024-10-23

Dzień wykupu

 • 2024-10-23