sobota, 04 lipca 2020

Echo Investment S.A.

Seria: 1/2016
ISIN: PLECHPS00209
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI lub VII okres odsetkowy.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów będzie wyższy lub równy 0,65x.

Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECH1120
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.69%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-01
 • 2017-05-18
 • 2017-11-20
 • 2018-05-18
 • 2018-11-19
 • 2019-05-20
 • 2019-11-18
 • 2020-05-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-10
 • 2018-11-09
 • 2019-05-10
 • 2019-11-07
 • 2020-05-08
 • 2020-11-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-05-18
 • 2017-11-20
 • 2018-05-18
 • 2018-11-19
 • 2019-05-20
 • 2019-11-18
 • 2020-05-18
 • 2020-11-18

Dzień wykupu

 • 2020-11-18

Emisje