niedziela, 26 września 2021

Echo Investment S.A.

Seria: I
ISIN: PLECHPS00274
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECH1123
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.64%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-11
 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08
 • 2021-05-08
 • 2021-11-08
 • 2022-05-08
 • 2022-11-08
 • 2023-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-04-29
 • 2019-10-31
 • 2020-04-30
 • 2020-11-02
 • 2021-04-30
 • 2021-10-29
 • 2022-04-29
 • 2022-10-31
 • 2023-04-27
 • 2023-10-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08
 • 2021-05-08
 • 2021-11-08
 • 2022-05-08
 • 2022-11-08
 • 2023-05-08
 • 2023-11-08

Dzień wykupu

 • 2023-11-08