wtorek, 05 grudnia 2023

ECH1123

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: I
ISIN: PLECHPS00274
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-i.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,7x.

Obligacje ECH1123 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-11
 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08
 • 2021-05-08
 • 2021-11-08
 • 2022-05-08
 • 2022-11-08
 • 2023-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-04-29
 • 2019-10-31
 • 2020-04-30
 • 2020-11-02
 • 2021-04-30
 • 2021-10-29
 • 2022-04-29
 • 2022-10-31
 • 2023-04-27
 • 2023-10-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08
 • 2021-05-08
 • 2021-11-08
 • 2022-05-08
 • 2022-11-08
 • 2023-05-08
 • 2023-11-08

Dzień wykupu

 • 2023-11-08