czwartek, 26 kwietnia 2018

Echo Investment S.A.

Seria: 1/2015
ISIN: PLECHPS00191
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek na przedostatni okres odsetkowy, tj. 23 października 2017 r.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie wyższy lub równy 0,65x.

Emitent: Echo Investment S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ECN0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 197 900 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-22
 • 2016-04-22
 • 2016-10-24
 • 2017-04-24
 • 2017-10-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-14
 • 2016-10-14
 • 2017-04-13
 • 2017-10-13
 • 2018-04-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-22
 • 2016-10-24
 • 2017-04-24
 • 2017-10-23
 • 2018-04-23

Dzień wykupu

 • 2018-04-23

Emisje