czwartek, 13 czerwca 2024

EGB0118

Emitent: Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)
Seria: 1/2015
ISIN: PLEGBIV00046
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i w latach następnych, marża w danym okresie odsetkowym będzie podwyższona o 2 pkt proc.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wysokość zobowiązań emitenta przekroczy wartość jego majątku,
 • emitent wykaże stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy,
 • jeśli wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i w latach następnych.

Obligacje EGB0118 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-30
 • 2015-07-30
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-30
 • 2017-07-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-22
 • 2016-01-21
 • 2016-07-21
 • 2017-01-20
 • 2017-07-20
 • 2018-01-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-30
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-30
 • 2017-07-28
 • 2018-01-26

Dzień wykupu

 • 2018-01-26