niedziela, 25 lutego 2018

GetBack S.A.

Seria: 1/2015
ISIN: PLEGBIV00046
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i w latach następnych, marża w danym okresie odsetkowym będzie podwyższona o 2 pkt proc.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wysokość zobowiązań emitenta przekroczy wartość jego majątku,
 • emitent wykaże stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy,
 • jeśli wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i w latach następnych.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
B
pozytywna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EGB0118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny726726 000 zł7.26%0.15%2017-06-30
SUMA:726726 000 zł7,26%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-30
 • 2015-07-30
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-30
 • 2017-07-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-22
 • 2016-01-21
 • 2016-07-21
 • 2017-01-20
 • 2017-07-20
 • 2018-01-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-30
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-30
 • 2017-07-28
 • 2018-01-26

Dzień wykupu

 • 2018-01-26

Emisje