czwartek, 21 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: 2/2015
ISIN: PLEGBIV00053
Rynek GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia będzie wyższy nić 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i w latach następnych, marża w danym okresie odsetkowym będzie podwyższona o 2 pkt proc.


Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia będzie wyższy nić 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i w latach następnych,
 • emitent wykaże stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu za dany rok obrotowy.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EGB0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-20
 • 2015-09-18
 • 2016-03-18
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20
 • 2017-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-10
 • 2016-03-10
 • 2016-09-12
 • 2017-03-10
 • 2017-09-12
 • 2018-03-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-18
 • 2016-03-18
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20
 • 2017-09-20
 • 2018-03-20

Dzień wykupu

 • 2018-03-20

Emisje