czwartek, 13 czerwca 2024

EGB0618

Emitent: Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)
Seria: 3/2015
ISIN: PLEGBIV00061
Rynek: GPW ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017, marża w danym okresie odsetkowym zostanie podwyższona o 2 pkt proc.

Niezależnie od powyższego, marża zostanie podwyższona o 2 pkt proc. również w sytuacji, gdy GPW podejmie decyzję o wykluczeniu akcji emitenta z obrotu bądź zawieszeniu obrotu nimi na okres dłuższy niż 15 dni. To samo dotyczy także obrotu obligacjami na Catalyst.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wykażę stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017.

Obligacje EGB0618 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-22
 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-14
 • 2016-06-14
 • 2016-12-14
 • 2017-06-13
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22

Dzień wykupu

 • 2018-06-22