sobota, 17 lutego 2018

GetBack S.A.

Seria: 3/2015
ISIN: PLEGBIV00061
Rynek: GPW ASO


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017, marża w danym okresie odsetkowym zostanie podwyższona o 2 pkt proc.

Niezależnie od powyższego, marża zostanie powdyższona o 2 pkt proc. również w sytuacji, gdy GPW podejmie decyzję o wykluczeniu akcji emitenta z obrotu bądź zawieszeniu obrotu nimi na okres dłuższy niż 15 dni. To samo dotyczy także obrotu obligacjami na Catalyst.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wykażę stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
B
stabilna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EGB0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny680680 000 zł11.33%0.23%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych1 1201 120 000 zł18.67%0.43%2017-06-30
SUMA:1 8001 800 000 zł30,00%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-22
 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-14
 • 2016-06-14
 • 2016-12-14
 • 2017-06-13
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22

Dzień wykupu

 • 2018-06-22

Emisje