czwartek, 26 kwietnia 2018

GetBack S.A.

Seria: 3/2015
ISIN: PLEGBIV00061
Rynek: GPW ASO


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017, marża w danym okresie odsetkowym zostanie podwyższona o 2 pkt proc.

Niezależnie od powyższego, marża zostanie powdyższona o 2 pkt proc. również w sytuacji, gdy GPW podejmie decyzję o wykluczeniu akcji emitenta z obrotu bądź zawieszeniu obrotu nimi na okres dłuższy niż 15 dni. To samo dotyczy także obrotu obligacjami na Catalyst.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wykażę stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(sd)
negatywna
S&P
B (zawieszony)
negatywna
Fitch Ratings
B-
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EGB0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-22
 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-14
 • 2016-06-14
 • 2016-12-14
 • 2017-06-13
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22

Dzień wykupu

 • 2018-06-22

Emisje