poniedziałek, 25 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: 9/2014
ISIN: PLEGBIV00038
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i następnych, marża dla danego okresu odsetkowego zostanie zwiększona o 2 pkt proc. Marża wzrośnie o 2 pkt proc. także wówczas, gdy akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoich aktywach o wartości przekraczającej 0,5 mln zł, chyba że takie samo zabezpieczenie ustanowi dla obligacji,
 • emitent wykażę stratę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu za dany rok obrotowy,
 • wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 2,5x w latach 2014 i 2015 oraz odpowiednio 2,3x w roku 2016 i 2,0x w roku 2017 i następnych,
 • akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EGB1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-23
 • 2015-06-23
 • 2015-12-23
 • 2016-06-23
 • 2016-12-23
 • 2017-06-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-15
 • 2015-12-15
 • 2016-06-15
 • 2016-12-15
 • 2017-06-15
 • 2017-12-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-23
 • 2015-12-23
 • 2016-06-23
 • 2016-12-23
 • 2017-06-23
 • 2017-12-22

Dzień wykupu

 • 2017-12-22

Emisje