czwartek, 15 kwietnia 2021

Elemental Holding S.A.

Seria: F
ISIN: PLELMTL00074
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje zostaną wykupione w dwóch równych ratach 16 października 2020 roku i 16 października 2021 roku.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI lub VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x,
 • skonsolidowana EBITDA za okres kolejnych 12 miesięcy kończący się 30 czerwca lub 31 grudnia danego roku jest niższa lub równa zero,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku.

 

Emitent: Elemental Holding S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EMT1021
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 1 100 000 PLN
Wartość nominalna: 500 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.95%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-16
 • 2018-04-16
 • 2018-10-16
 • 2019-04-16
 • 2019-10-16
 • 2020-04-16
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-04-06
 • 2018-10-08
 • 2019-04-08
 • 2019-10-08
 • 2020-04-07
 • 2020-10-08
 • 2021-04-08
 • 2021-10-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-04-16
 • 2018-10-16
 • 2019-04-16
 • 2019-10-16
 • 2020-04-16
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16
 • 2021-10-16

Dzień wykupu

 • 2021-10-16

Emisje