sobota, 16 stycznia 2021

Fast Finance S.A.

Seria: M
ISIN: PLFSTFC00087
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów do kwoty 30 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.

Emitent jest zobowiązany do przeprowadzania okresowej amortyzacji obligacji - 5 proc. łącznej liczby wyemitowanych obligacji w każdym okresie odsetkowym.

W efekcie amortyzacji wartość obligacji w obrocie zmniejszyła się z początkowych 8,387 mln zł do 4,659 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Emitent: Fast Finance S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FFI0121
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 4 659 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 10.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-01-15
 • 2016-04-15
 • 2016-07-15
 • 2016-10-15
 • 2017-01-15
 • 2017-04-15
 • 2017-07-15
 • 2017-10-15
 • 2018-01-15
 • 2018-04-15
 • 2018-07-15
 • 2018-10-15
 • 2019-01-15
 • 2019-04-15
 • 2019-07-15
 • 2019-10-15
 • 2020-01-15
 • 2020-04-15
 • 2020-07-15
 • 2020-10-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-07
 • 2016-07-07
 • 2016-10-07
 • 2017-01-06
 • 2017-04-07
 • 2017-07-07
 • 2017-10-06
 • 2018-01-05
 • 2018-04-06
 • 2018-07-06
 • 2018-10-05
 • 2019-01-07
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-07
 • 2020-01-07
 • 2020-04-07
 • 2020-07-07
 • 2020-10-07
 • 2021-01-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-15
 • 2016-07-15
 • 2016-10-15
 • 2017-01-15
 • 2017-04-15
 • 2017-07-15
 • 2017-10-15
 • 2018-01-15
 • 2018-04-15
 • 2018-07-15
 • 2018-10-15
 • 2019-01-15
 • 2019-04-15
 • 2019-07-15
 • 2019-10-15
 • 2020-01-15
 • 2020-04-15
 • 2020-07-15
 • 2020-10-15
 • 2021-01-15

Dzień wykupu

 • 2021-01-15

Emisje