poniedziałek, 06 grudnia 2021

Fast Finance S.A.

Fast Finance S.A.

Firma zajmuje się zakupem wierzytelności detalicznych i ich odzyskiwaniem na własny rachunek i na zlecenie. Działa od 2004 r. Notowana na New Connect.