sobota, 21 kwietnia 2018

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Seria: B
ISIN: PLDOMFH00010
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest poręczenie przez Fundusz Hipoteczny Dom SA z siedzibą w Warszawie.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji na żądanie własne. W takim przypadku wypłaci dodatkową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FHS1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 566 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-17
 • 2015-03-17
 • 2015-06-17
 • 2015-09-17
 • 2015-12-17
 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-09
 • 2015-06-09
 • 2015-09-09
 • 2015-12-09
 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-17
 • 2015-06-17
 • 2015-09-17
 • 2015-12-17
 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17

Dzień wykupu

 • 2017-12-18

Emisje