wtorek, 30 listopada 2021

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Spółka oferuje produkt, skierowany do osób powyżej 65 roku życia, polegający na wypłacie dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości (tzw. odwrócona hipoteka). Istnieje od 2008 roku.

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Dane dla grupy FH Dom, w skład której wchodzi emitent obligacji (podmiot dominujący w grupie jest poręczycielem emisji).

Brak wskaźników pokrycia odsetek oraz dług netto/EBITDA wynika ze straty operacyjnej (także po powiększeniu o amortyzację). Z tego samego powodu nie policzono wskaźnika pokrycia odsetek.