czwartek, 17 stycznia 2019

GetBack S.A.

Seria: BE
ISIN: PLGTBCK00131
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za I, II, III, IV, V, VI i VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób przekaże środki pieniężne akcjonariuszom,
 • stosunek długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta przekroczy 3,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GB10219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.03%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-29
 • 2016-08-29
 • 2017-02-28
 • 2017-08-29
 • 2018-02-28
 • 2018-08-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-19
 • 2017-02-20
 • 2017-08-21
 • 2018-02-20
 • 2018-08-21
 • 2019-02-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-29
 • 2017-02-28
 • 2017-08-29
 • 2018-02-28
 • 2018-08-29
 • 2019-02-28

Dzień wykupu

 • 2019-02-28

Emisje