czwartek, 21 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: BL
ISIN: PLGTBCK00214
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x (nie dotyczy przekroczenia w wyniku zaciągnięcia długu służącego refinansowaniu tej serii),
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,5x, (nie dotyczy przekroczenia w wyniku zaciągnięcia długu służącego refinansowaniu tej serii),
 • emitent dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne obligatariuszom.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GB10918
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.55%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-21
 • 2016-12-21
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-13
 • 2017-03-13
 • 2017-06-12
 • 2017-09-13
 • 2017-12-13
 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-21
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21

Dzień wykupu

 • 2018-09-21

Emisje