środa, 19 grudnia 2018

GetBack S.A.

Seria: K
ISIN: PLGTBCK00032
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek kolejnych okresów odsetkowych. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GB10919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.05%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-09-18
 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09
 • 2018-06-08
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-08
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18
 • 2019-09-18

Dzień wykupu

 • 2019-09-18

Emisje