czwartek, 13 czerwca 2024

GB10919

Emitent: Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)
Seria: K
ISIN: PLGTBCK00032
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.05%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek kolejnych okresów odsetkowych. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych.

Obligacje GB10919 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-09-18
 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09
 • 2018-06-08
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-08
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18
 • 2019-09-18

Dzień wykupu

 • 2019-09-18