wtorek, 24 kwietnia 2018

GetBack S.A.

Seria: GU
ISIN: PLGTBCK00206
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za:

 • IV i V okres odsetkowy, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • VI i VII okres odsetkowy, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • VIII okres odsetkowy, bez premii dla obligatariuszy.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona skupu akcji własnych lub wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(sd)
negatywna
S&P
B
lista obserwacyjna
Fitch Ratings
B-
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GB11218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 9 423 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.27%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.98%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-19
 • 2017-03-19
 • 2017-06-19
 • 2017-09-19
 • 2017-12-19
 • 2018-03-19
 • 2018-06-19
 • 2018-09-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-10
 • 2017-06-08
 • 2017-09-11
 • 2017-12-11
 • 2018-03-09
 • 2018-06-11
 • 2018-09-11
 • 2018-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-03-19
 • 2017-06-19
 • 2017-09-19
 • 2017-12-19
 • 2018-03-19
 • 2018-06-19
 • 2018-09-19
 • 2018-12-19

Dzień wykupu

 • 2018-12-19

Emisje