niedziela, 01 sierpnia 2021

GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Seria: LA
ISIN: PLGTBCK00230
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za:

 • XII, XIII i XIV okres odsetkowy, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • XV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX okres odsetkowy, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • XXI, XXII, XXIII i XIV okres odsetkowy, bez premii dla obligatariuszy.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona skupu akcji własnych lub wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Emitent: GetBack S.A. (w restrukturyzacji)
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GB21218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 9 820 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 1M + 4.34%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-29
 • 2017-01-29
 • 2017-02-28
 • 2017-03-29
 • 2017-04-29
 • 2017-05-29
 • 2017-06-29
 • 2017-07-29
 • 2017-08-29
 • 2017-09-29
 • 2017-10-29
 • 2017-11-29
 • 2017-12-29
 • 2018-01-29
 • 2018-02-28
 • 2018-03-29
 • 2018-04-29
 • 2018-05-29
 • 2018-06-29
 • 2018-07-29
 • 2018-08-29
 • 2018-09-29
 • 2018-10-29
 • 2018-11-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-02-20
 • 2017-03-21
 • 2017-04-21
 • 2017-05-19
 • 2017-06-21
 • 2017-07-21
 • 2017-08-21
 • 2017-09-21
 • 2017-10-20
 • 2017-11-21
 • 2017-12-19
 • 2018-01-19
 • 2018-02-20
 • 2018-03-21
 • 2018-04-20
 • 2018-05-21
 • 2018-06-21
 • 2018-07-20
 • 2018-08-21
 • 2018-09-21
 • 2018-10-19
 • 2018-11-21
 • 2018-12-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-29
 • 2017-02-28
 • 2017-03-29
 • 2017-04-29
 • 2017-05-29
 • 2017-06-29
 • 2017-07-29
 • 2017-08-29
 • 2017-09-29
 • 2017-10-29
 • 2017-11-29
 • 2017-12-29
 • 2018-01-29
 • 2018-02-28
 • 2018-03-29
 • 2018-04-29
 • 2018-05-29
 • 2018-06-29
 • 2018-07-29
 • 2018-08-29
 • 2018-09-29
 • 2018-10-29
 • 2018-11-29
 • 2018-12-29

Dzień wykupu

 • 2018-12-29

Emisje