sobota, 21 kwietnia 2018

GetBack S.A.

Seria: BB
ISIN: PLGTBCK00099
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób przekaże środki pieniężne akcjonariuszom,
 • stosunek długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta przekroczy 3,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(sd)
negatywna
S&P
B
lista obserwacyjna
Fitch Ratings
B-
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.92%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-01-29
 • 2016-04-29
 • 2016-07-29
 • 2016-10-29
 • 2017-01-29
 • 2017-04-29
 • 2017-07-29
 • 2017-10-29
 • 2018-01-29
 • 2018-04-29
 • 2018-07-29
 • 2018-10-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-21
 • 2016-07-21
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-19
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-19
 • 2019-01-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-29
 • 2016-07-29
 • 2016-10-29
 • 2017-01-29
 • 2017-04-29
 • 2017-07-29
 • 2017-10-29
 • 2018-01-29
 • 2018-04-29
 • 2018-07-29
 • 2018-10-29
 • 2019-01-29

Dzień wykupu

 • 2019-01-29

Emisje