poniedziałek, 25 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: BG
ISIN: PLGTBCK00156
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE  W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za I, II, III, IV, V, VI i VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób przekaże środki pieniężne akcjonariuszom,
 • stosunek długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta przekroczy 3,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 8 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.05%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18

Dzień wykupu

 • 2018-03-18

Emisje