poniedziałek, 26 lipca 2021

GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Seria: PP5
ISIN: PLGTBCK00370
Rynek: GPW RR


NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.

Emitent: GetBack S.A. (w restrukturyzacji)
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-30
 • 2019-04-30
 • 2019-07-31
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30
 • 2020-07-31
 • 2020-10-31
 • 2021-01-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-23
 • 2018-04-20
 • 2018-07-23
 • 2018-10-23
 • 2019-01-23
 • 2019-04-22
 • 2019-07-23
 • 2019-10-23
 • 2020-01-23
 • 2020-04-22
 • 2020-07-23
 • 2020-10-23
 • 2021-01-22
 • 2021-04-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30
 • 2019-07-31
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30
 • 2020-07-31
 • 2020-10-31
 • 2021-01-31
 • 2021-04-30

Dzień wykupu

 • 2021-04-30

Emisje