czwartek, 26 kwietnia 2018

GetBack S.A.

Seria: BH
ISIN: PLGTBCK00172
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(sd)
negatywna
S&P
B (zawieszony)
negatywna
Fitch Ratings
B-
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0518
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 589 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.02%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.74%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-08
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17

Dzień wykupu

 • 2018-05-17

Emisje