środa, 21 lutego 2018

GetBack S.A.

Seria: PP1 i PP2 (zasymilowane z serią notowaną wcześniej pod nazwą skróconą GB10520)
ISIN: PLGTBCK00255
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
B
pozytywna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 139 300 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.12%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Nationale-Nederlanden OFE330 00033 000 000 zł23.69%0.07%2017-12-29
AEGON OFE300 00030 000 000 zł21.54%0.19%2017-12-29
SUMA:630 00063 000 000 zł45,23%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-04-30
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-01
 • 2019-04-30
 • 2019-08-02
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10
 • 2020-05-10

Dzień wykupu

 • 2020-05-10

Emisje