poniedziałek, 06 kwietnia 2020

GetBack S.A.

Seria: PP1 i PP2 (zasymilowane z serią notowaną wcześniej pod nazwą skróconą GB10520)
ISIN: PLGTBCK00255
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowany dług netto przekroczy 2,5x kapitałów własnych,
 • skonsolidowany dług netto przekroczy 4,0x 12-miesięcznego wyniku EBITDA.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 139 300 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-04-30
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-01
 • 2019-04-30
 • 2019-08-02
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10
 • 2020-05-10

Dzień wykupu

 • 2020-05-10

Emisje