środa, 22 maja 2019

GetBack S.A.

Seria: AK
ISIN: PLGTBCK00164
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 24 czerwca 2017 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec IV, V i VI okresu odsetkowego 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec VII, VIII i IX okresu odsetkowego 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto grupy emitenta przekroczy 3,0x,
 • środki wypłacone w danym roku obrotowym z tytułu wypłaty dywidendy, skupu akcji własnych lub jakiegokolwiek innego działania o zbliżonym sensie ekonomicznym przekroczą łącznie 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 3 020 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-30
 • 2016-09-24
 • 2016-12-24
 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-16
 • 2018-06-15
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-24
 • 2016-12-24
 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24
 • 2019-06-24

Dzień wykupu

 • 2019-06-24

Emisje