czwartek, 21 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: G
ISIN: PLGTBCK00016
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na porfelu wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 180 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie przed upływem 24 miesięcy od dnia przydziału obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału, ewentualna premia wyniesie 0,5 proc.

Niezależnie od powyższego obligacje będą amortyzowane. Okresowa amortyzacja ma następować w dniach płatności odsetek na koniec XIV, XVI, XVIII i XX okresu odsetkowego i skutkować wykupem odpowiednio 20 proc., 40 proc., 70 proc. i 100 proc. łącznej liczby wszystkich wyemitowanych obligacji serii G.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie wyższy od 4,75x,
 • wartość zabezpieczenia spadnie poniżej 180 proc. wartości nominalnej przydzielonych i niewykupionych obligacji.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 14 800 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-11
 • 2014-11-08
 • 2015-02-08
 • 2015-05-08
 • 2015-08-08
 • 2015-11-08
 • 2016-02-08
 • 2016-05-08
 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-08
 • 2017-05-08
 • 2017-08-08
 • 2017-11-08
 • 2018-02-08
 • 2018-05-08
 • 2018-08-08
 • 2018-11-08
 • 2019-02-08
 • 2019-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-31
 • 2015-01-30
 • 2015-04-29
 • 2015-07-31
 • 2015-10-30
 • 2016-01-29
 • 2016-04-28
 • 2016-07-29
 • 2016-10-28
 • 2017-01-31
 • 2017-04-26
 • 2017-07-31
 • 2017-10-30
 • 2018-01-31
 • 2018-04-26
 • 2018-07-31
 • 2018-10-30
 • 2019-01-31
 • 2019-04-26
 • 2019-07-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-08
 • 2015-02-08
 • 2015-05-08
 • 2015-08-08
 • 2015-11-08
 • 2016-02-08
 • 2016-05-08
 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-08
 • 2017-05-08
 • 2017-08-08
 • 2017-11-08
 • 2018-02-08
 • 2018-05-08
 • 2018-08-08
 • 2018-11-08
 • 2019-02-08
 • 2019-05-08
 • 2019-08-08

Dzień wykupu

 • 2019-08-08

Emisje