niedziela, 25 lutego 2018

GetBack S.A.

Seria: EA
ISIN: PLGTBCK00180
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych lub wypłaty dywidendy, jeżeli zapłacona przez Emitenta cena skupionych akcji lub kwota
 • dywidendy przekroczą w danym roku obrotowym łącznie 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy emitenta przekroczy 4,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
B
pozytywna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0918
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus1 200120 000 zł0.4%3.13%2017-06-30
SUMA:1 200120 000 zł0,40%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-29
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-16
 • 2017-12-16
 • 2018-03-16
 • 2018-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-07
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-08
 • 2018-06-08
 • 2018-09-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-16
 • 2017-12-16
 • 2018-03-16
 • 2018-06-16
 • 2018-09-16

Dzień wykupu

 • 2018-09-16

Emisje