czwartek, 21 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: EA
ISIN: PLGTBCK00180
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych lub wypłaty dywidendy, jeżeli zapłacona przez Emitenta cena skupionych akcji lub kwota
 • dywidendy przekroczą w danym roku obrotowym łącznie 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy emitenta przekroczy 4,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0918
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-29
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-16
 • 2017-12-16
 • 2018-03-16
 • 2018-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-07
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-08
 • 2018-06-08
 • 2018-09-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-16
 • 2017-12-16
 • 2018-03-16
 • 2018-06-16
 • 2018-09-16

Dzień wykupu

 • 2018-09-16

Emisje