poniedziałek, 25 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: L
ISIN: PLGTBCK00040
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek kolejnych okresów odsetkowych. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • stosunek długu netto, rozumianego jako suma zadłużenia finansowego grupy kapitałowej emitenta obejmującego zobowiązania z tytułu obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych i leasingu pomniejszona o kwotę środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych w posiadaniu emitenta, do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta w dniach 31 grudnia 2015 roku i 30 czerwca 2016 roku oraz w okresie od 31 grudnia 2016 roku do dnia wykupu będzie wyższa niż 3,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 7 564 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.02%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.72%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-05
 • 2016-01-05
 • 2016-04-05
 • 2016-07-05
 • 2016-10-05
 • 2017-01-05
 • 2017-04-05
 • 2017-07-05
 • 2017-10-05
 • 2018-01-05
 • 2018-04-05
 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-05
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-24
 • 2016-03-25
 • 2016-06-27
 • 2016-09-27
 • 2016-12-28
 • 2017-03-28
 • 2017-06-27
 • 2017-09-27
 • 2017-12-27
 • 2018-03-27
 • 2018-06-27
 • 2018-09-27
 • 2018-12-27
 • 2019-03-28
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-01-05
 • 2016-04-05
 • 2016-07-05
 • 2016-10-05
 • 2017-01-05
 • 2017-04-05
 • 2017-07-05
 • 2017-10-05
 • 2018-01-05
 • 2018-04-05
 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-05
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-05

Dzień wykupu

 • 2019-10-05

Emisje